All-in Traject

Terug naar aanbod

Het All-In Traject wordt ingezet als er sprake is van (langdurige) uitval en dus een ziekmelding. Het traject is gericht op zowel herstellen als re-integreren.

Duidelijkheid en veiligheid

Je wordt vanaf het begin gerustgesteld en geïnformeerd over de situatie en het plan van aanpak;

We creëren een ‘veiligheidsnet’ dat ervoor zorgt dat je jezelf kunt overgeven aan de situatie. We geven de werkgever tips die bijdragen aan je herstel, stemmen af met andere hulpverleners en informeren, indien nodig, je naaste(n) en zorgen hiermee dat je steun krijgt en wordt ontzien. Je gaat hierdoor als het ware voelen dat je ‘mag’ herstellen;

We zorgen voor duidelijkheid over alles waar je je druk om maakt. ‘Wordt m’n mailbox wel gecheckt?’, ‘Wordt er niet gespeculeerd over mijn toestand?’. De communicatie verloopt via een vast contactpersoon.

Een stevig fundament

We werken zowel binnen als in de buitenlucht. Bewegen in de buitenlucht en de natuur verminderen stresshormonen;

Je leert ontspannen, begrenzen en ont-moeten door middel van ervaringsgerichte oefeningen en technieken;

We optimaliseren je dagritme en creëren zo ruimte voor herstel. Door stressoren weg te nemen en meer focus te leggen op wat energie geeft, zorgen we ervoor dat jouw batterij weer opgeladen wordt.

Een duurzame verandering

We identificeren de oorzaak van de burn-out en werken aan de kern van het probleem;

We creëren een positieve mindset en gaan aan de slag met nieuw helpend gedrag, zoals prioriteiten stellen en grenzen aangeven;

Je leert je kwaliteiten te benutten en uit je valkuilen te blijven;

Je ontvangt advies en begeleiding bij de re-integratie. Hierbij vinden we de juiste balans tussen ‘verantwoord en ambitieus’. Tijdens de re-integratie breng je je nieuwe gedrag in de praktijk en leer je door vallen en opstaan. Dit geldt voor zowel de privé- als de werksituatie. Hierdoor doe je het benodigde vertrouwen op om uiteindelijk maximaal te herstellen en duurzaam te veranderen.

Gun jezelf een effectief en duurzaam herstel. Een fundament voor het leven!

Het totale traject duurt gemiddeld vier tot vijf maanden, waarbij de frequentie van de coaching sessies wordt afgebouwd. Dit is ongeveer even lang als het ‘Traject Flexibel’. Dit komt omdat bij het ‘All-In Traject’ de frequentie van de sessies hoger ligt.

Neem contact met me op

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.